• Stacks Image 2741
  • Stacks Image 2743
  • Stacks Image 2745

About US

  • Stacks Image 43
  • Stacks Image 46
  • Stacks Image 49
สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย จะดำเนินงานอย่างสมัครสมานสามัคคี ร่วมแสดงความคิดเห็นนโยบาย ที่เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กรของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเปิดเผย

อย่างไรก็ดี สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย จะไม่เป็นตัวแทนของอุตสากรรมแอลกอฮอล์ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชนทางด้านธุรกิจ เช่น เรื่องภาษี หรือข้อกฎหมายต่าง ๆ... (More)

News

Stacks Image 1776
ท่านสามารถอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาได้ที่นี่

Resources

  • Stacks Image 131
  • Stacks Image 134
  • Stacks Image 137
Under Deploymentation